معرفی اعضای انجمن علمی

اعضای انجمن علمی معماری دانشگاه کردستان :

١.مینا اسدی منش

٢.مهتاب قهرمانی

٣.شهناز کاظمی نیا

۴.محسن زمانی

۵.جمشید ابراهیمی

انجمن علمی معماری ; ٢:٠٤ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٥ خرداد ،۱۳۸۸